沐墨钏

东瞅西看南观北览
左思右想前阅后顾
Every cloud has a silver lining
through thick and thin

《金陵十二钗》中黛玉撰形义谜的猜物解闷
绿耳何劳缚紫绳,驰城逐堑垫狰狞。
主人指示风雷动,鳌背三山独立名。

农历正月十五的上元节也叫灯节,唐时在这天夜晚有观花灯习俗,南宋时在这天夜晚新添猜灯谜风尚,祈求风调雨顺、五谷丰登的【社火】也是节日里的一种民俗游艺活动,明初期杨景贤《西游记◇第六折◇村姑演说》剧本中写道:(张云)恁来家了,看甚么【社火】?对我细说一遍……(姑唱) 官人每簇捧着个大檑椎,檑椎上天生得有眼共眉,我则道瓠子头葫芦对……阿剌剌口里不知道甚的妆着鬼,人多我看不仔细。在古代把土神和祭土神的地方、日子和祭礼都叫社。从远古土地与火的崇拜中衍生出的社火,是祭神祀祖的原始宗教活动的演变。

西汉时史学家司马迁著《史记◇八书◇封禅书》记载:自周克殷後十四世而幽王为犬戎所败,周东徙雒邑,秦襄公攻戎救周始列为诸侯……其後十六年秦文公东猎汧渭之间,文公梦黄蛇自天下属地,其口止於鄜衍……於是作鄜畤,用三牲郊祭白帝焉……作鄜畤後九年,文公获若石云,于【陈仓】北阪城祠之……作鄜畤後七十八年,秦德公既立卜居雍:後子孙饮马於河。遂都【雍】,雍之诸祠自此兴……秦宣公作密畤於渭南,祭青帝……其後百馀年,秦灵公作吴阳上畤祭黄帝;作下畤祭炎帝……唯雍四畤上帝为尊……汉兴……高祖(刘邦)曰:吾闻天有五帝而有四,何也?莫知其说,於是高祖曰:吾知之矣乃待我而具五也。乃立黑帝祠,命曰北畤……高祖十年春,有司请令:县常以春月及腊,祠社稷以羊豕,【民里社】各自财以祠。制曰可。

畤是古代祭祀天地与帝王的祭坛。雍是周秦发祥地,也是古九州之一,名称源于境内的雍山与雍水。【雍山】东邻周室的发祥地【岐山】;南邻传说有石鸡啼鸣祥瑞的【陈仓山】;再向南有传说女娲炼五色石补天时,献四足而定四极的神鳌所化【鳌山】。渭河之北的雍山、岐山、陈仓山在鳌山之后;渭河之南的鳌山如同鳌头遥遥领先于这三山;鳌山属陕西境内的最高太白山又有女娲神话传说而【独立名】。雍是秦始皇的加冕地,秦始皇时置雍县。传说秦穆公之女弄玉喜吹笙,与善吹箫的萧史结姻后,俩人乘凤凰飞翔而去,唐至德二年将雍县改名凤翔。

这灯谜诗中:绿耳古时也写作騄駬,是周穆王的八骏之一,传说八骏都因其毛色而为名,特写【绿耳】和【紫绳】应欲突出耳与绳。【垫】是用东西起隔离作用或是填补等意:例①熨衣服时最好在上面垫一块布;例②正戏还没开演,先垫一出小戏。狰狞是形容面目凶恶。主人应指财物的所有人。【背】是双音多意字:音【bēi】时是用肩驮或是负担等意;音【bèi】时是物体的反面或是后面等意。故而所猜物:既与马和耳以及绳相关,又有面目凶恶之像;既与主人和风雷相关,又有似鳌形后的三个山形凸起;还有独具特色的悠久历史名。在古老的凤翔民俗中,社火马勺假面是将图形画在木马勺(即饲马饮食的木制水瓢)上制成,传承远古【以毒攻毒,驱恶镇邪】的图形都凶恶威猛,在雷神额上画闪电、风将额上画大风、项羽额上画其兵器方天戟等。马勺假面的外观很像鳌形,外凸内凹可戴脸上也可挂在室内外,表达驱邪迎祥的意愿,所以谜底是【马勺假面】。

假面也称面具或代面,古代将士的护面之具也称面具。假面是将表达观念和表情的符号图形画在或铸在别的物件之上,脸谱则是将图形直接画在脸上。据戏曲历史研究:脸谱源于上古时的图腾、春秋时的傩祭、汉唐时的代面、宋元时的涂面,至明清时形成脸谱。南北朝时的乐舞节目里就有【假面】歌舞,北齐时为歌颂作战时戴着假面、勇冠三军的貌美兰陵王而作舞曲《兰陵王入阵曲》,舞者就戴【假面】作指麾击刺之姿。安徽傩戏、贵州地戏、西藏藏戏的表演者都戴假面;南昆的神仙鬼怪角色均戴假面;有近三百年历史的京剧盛行脸谱,但魁星土地雷公等角色仍常戴假面。

第十九回【情切切良宵花解语,意绵绵静日玉生香】中写道:谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》《黄伯央大摆阴魂阵》更有《孙行者大闹天宫》《姜子牙斩将封神》等类的戏文,倏尔神鬼乱出,忽又妖魔毕露,甚至于扬幡过会、号佛行香,锣鼓喊叫之声远闻巷外。满街之人个个都赞:好热闹戏,别人家断不能有的。
☆注:如此密集的神佛妖魔类戏曲的妆扮应是戴【假面】。

上一篇 下一篇
评论
热度(3)
©沐墨钏 | Powered by LOFTER